მართვის მოწმობის მიღებასთან დაკავშირებულ თეორიულ გამოცდაზე დაშვებამდე მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია გაიაროს ფერთა აღქმის ელექტრონული ტესტი.ტესტი შედგება სამი ილუსტრირებული კითხვისაგან, თითოეული ტესტის კითხვა მოიცავს ოთხ სავარაუდო პასუხს, რომლიდანაც სწორია მხოლოდ ერთი. მძღოლობის კანდიდატს ევალება სავარაუდო პასუხებიდან ამოირჩიოს სწორი პასუხები. ფერთა აღქმის ტესტის დადებითი შეფასების მისაღებად საჭიროა 10 წუთის განმავლობაში სამივე კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემა. პირმა რომელმაც ფერთა აღქმის ტესტის ჩაბარებისას ვერ მიიღო დადებითი შეფასება, მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დაიშვება, მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარმოდგენის შემდგომ.

  • Яндекс.Метрика